ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΗΞΟΥΡΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 27-9- 21 ΕΩΣ 31-3-22  ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΡΓOΣΤΟΛΙΟΥ

DAILY TIMETABLE   FROM 27-9-21 TO 31-3-22 LIXOURI - ARGOSTOLI

ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ   / FROM LIXOURI       ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ / FROM ARGOSTOLI
07:00 07:30
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00
09:00 09:30
09:30 10:00
10:00 10:30
10:30 11:00
11:00 11:30
11:30 12:00
12:00 12:30
12:30 13:00
13:00 13:30
13:30  14:00
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:30
21:00 21:30
22:00 ΕΩΣ 24-9-21 22:30 ΕΩΣ 24-9-21

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΑ-  ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟ 13-9- 21 ΕΩΣ 23-10-21  ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΡΓOΣΤΟΛΙΟΥ

SATURDAY- SUNDAY TIMETABLE   FROM 13-9-21 TO 23-10-21 LIXOURI - ARGOSTOLI

ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ   / FROM LIXOURI       ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ / FROM ARGOSTOLI
07:00 07:30
08:00 08:30
09:00 09:30
10:00 10:30
11:00 11:30
11:30 12:00
12:00 12:30
12:30 13:00
13:00 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:30
21:00 21:30
22:00  22:30 

     

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΑ-  ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟ 24-10- 21 ΕΩΣ 31-3-21ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΡΓOΣΤΟΛΙΟΥ

SATURDAY - SUNDAY TIMETABLE   FROM 24-10-21 TO 31-3-22 LIXOURI - ARGOSTOLI

ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ   / FROM LIXOURI       ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ / FROM ARGOSTOLI
07:00 ** ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07:30 ** ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
08:00 ** ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08:30 ** ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00 09:30
10:00 10:30
11:00 11:30
11:30 12:00
12:00 12:30
12:30 13:00
13:00 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:30
21:00 21:30

    

 

 

                                                            ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022                                                  

                               ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ( ΠΕΣΣΑΔΑ)  ΓΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

                                                                     07:45 & 18:00                                               

                              ΑΠΟ ΖΑΚΥΝΘΟΣ( ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΠΕΣΣΑΔΑ)

                                                                      09:45 & 19:45                                              

 

 

Καιρός - στο Ιόνιο